Liên hệAdd : 160 Nguyen Van Cu, Thi Tran Gia Binh, Gia Binh District, Bac Ninh, Vietnam. 
Hotline : (+84) 222 222 1115 
Mail : sales@snvina.vn 
Website : Http://shinhanvina.vn